Een nieuw gebouw compleet op uw maat? Met Altez kiest u voor een zorgeloos bouwtraject →

Waterbeleid

Voor de productie van kwaliteitsvol beton is het gebruik van de juiste hoeveelheid water onontbeerlijk. Het duurzaam beheer en optimaal gebruik van water is essentieel. Het verbruik is strikt beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

In de bodem van de menger zijn controlepunten ingebouwd om te meten hoeveel water er al in de grondstoffen aanwezig is. Daarna doet de computer een berekening hoeveel water er nog extra moet worden toegevoegd.

Elke productiesite (Oudsbergen & Bree) van Altez beschikt over een recyclage machine waar alle poetswater en betonresten opnieuw worden uitgewassen en gescheiden in zuiver water, grind en slibwater. Het zand en grind wordt opnieuw gebruikt bij de volgende mixen. Het slibwater wordt opgeslagen in een ondergrondse put onder de mixer en dat water wordt dan toegevoegd bij nieuwe betonsamenstellingen, zodat we geen restwater dienen te lozen in de riolering.

We evalueren op regelmatige basis onze processen om te beoordelen waar en hoe watergebruik kan geoptimaliseerd worden.

We voeren regelmatig inspecties en onderhoud uit om lekken te detecteren en te repareren om onnodig waterverlies te voorkomen.

We informeren onze medewerkers over het belang van waterbesparing en efficiënt gebruik in hun dagelijkse taken.