terug naar overzicht

"Safety My Priority"-charter van de Confederatie bouw

03 april 2019
 

Altez NV is ervan overtuigd van het belang van veilig denken en handelen in al haar bedrijfsprocessen. Wij zijn het engagement aangegaan en hebben het ‘Safety My Priority’-charter van de Confederatie bouw ondertekend.

Wij werken er elke dag bewust aan om arbeidsongevallen te voorkomen en onze werknemers een gezonde en veilige werkplek te bieden. Lees meer hierover op: https://www.safetymypriority.be/het-charter/

Safety My Priority is een brede bewustmakingscampagne gericht naar iedereen die beroepshalve met bouwen en verbouwen te maken heeft. Een groter collectief bewustzijn omtrent risicopreventie en veiligheid moet het onaanvaardbaar hoog aantal arbeidsongevallen in de Belgische bouwsector fors terugschroeven. De ‘Veilig bouwen: eerst denken, en dan doen!’-campagne geeft hiertoe alvast het startschot.

terug naar overzicht

Mis niets en volg onze nieuwste projecten!

  • Steeds de laatste updates
  • Innovaties tot cases
  • Gratis E-books