Een nieuw gebouw compleet op uw maat? Met Altez kiest u voor een zorgeloos bouwtraject →

Hens Guy LV

150701_40165 (1)

Project:

Monderne robotmelkveestal met ADL-cover en WTM floor

 

Uitdaging:

Hoe ziet volgens ALTEZ een economische melkveestal eruit waarin we vlot 240 – 250 dieren kunnen melken en waarin duurzaamheid primeert?” …. Dit was de vraag die familie Hens ons stelde bij de eerste ontmoeting!

 

Oplossing:

Een symmetrische melkveestal met de voedergang centraal in het midden. Een ADL cover voor de vruchtbaarheid en vlotte werkgang. WTM vloeren opdat de koeien ten alle tijden kunnen kiezen voor een zachte ondergrond en waarbij de mest direct kan aangewend worden om elektriciteit op te wekken.

 

Resultaat:

Altez NV bouwde hier een hypermoderne melkveestal waarbij koe comfort en werkgemak hoog in het vaandel staan. De ADL cover zorgt voor een ongekende hoeveelheid licht in de stal die ten alle tijden aanwezig is. Dit maakt het werken in de stal tot een aangename opdracht. Tevens zorgt deze ADL rechtstreeks ook voor een lagere energiefactuur daar de lichten pas opspringen bij volledige duisternis. De WTM vloeren zijn gekozen met een primair scheidingssysteem opdat in de toekomst vlot kan gewerkt worden met vingerschuif. Tevens zijn deze vloeren ook onlangs erkend als emissiearm. De WTM zorgt ervoor dat de dieren ten alle tijden kunnen kiezen voor het “juiste” pad. De verhoogde opstap aan de voorzijde is doelbewust uitgevoerd zodat de dieren nooit gehinderd worden wanneer de mestschuif zou passeren. De voedergang in het midden van de stal is 20cm hoger geplaatst dan de dieren en geeft een direct zicht op de gehele stal.  De grote strohokken vooraan staan in rechtstreekse verbinding met de robots waardoor er gewerkt kan worden met het split-entry systeem… Verse koeien of vaarzen krijgen daarmee het maximale comfort welke zij verdienen. Tevens maakte dit ook dat er 3 aparte kalverafdelingen gemaakt werden waarbij het all-in all-out principe zorgt voor een ongekende lage ziektedruk op het bedrijf.  Op dit bedrijf wordt er mede door de WTM gekozen om de mest direct aan te wenden om stroom op te wekken.  Na het opwekken van de stroom wordt de digistaat extern opgeslagen… wat wederom zorgt voor minder schadelijke dampen in de stal zelf, dit zorgt voor een gezonder klimaat!   Segmentgordijnen op de zijkant van de stal, voorzien van een klimaatsturing, geeft dat de dieren altijd de juiste hoeveelheid verse lucht zullen verkrijgen. Door een opstelling met de voedergang in het midden is de bouwhoogte ook beperkter gebleven wat ook financieel in het voordeel speelde. Bouwen met een zeer beperkte kelder (ter hoogte van de robots) maakte dat de kosten voor een kelder aanzienlijk werden gereduceerd.

 

Extra informatie:

Altez NV heeft dit als sleutel op de deur mogen uitvoeren. De volledige inrichting is mede voorzien door Altez NV.

Het kiezen voor de juiste materialen maakt dat deze stal momenteel zeer interessant is voor de huidige VLIF reglementering.

Meer info: