terug naar overzicht

Agrarische Bouw: ‘Landbouwgrond moet weer naar landbouwers gaan’

09 november 2017

De grootste zorg van de Vlaamse landbouwer is grond: áls hij er nog vindt, is die veel te duur.

Johan Colpaert, voorzitter Fedagrim, CEO ALtez NV
Interview Johan Colpaert,
voorzitter Fedagrim, CEO Altez NV

‘De boer is de verliezer in de keten en als hij afhaakt, is er geen landbouw meer’, zegt Johan Colpaert. Hij stelt vandaag zijn tien punten voor om de landbouw te redden.

Artikel uit De Standaard van 9 november 2017

‘Wij komen alle dagen bij landbouwers thuis en zien steeds meer hoe die zich in een penibele situatie bevinden. De afgelopen zeventien jaar is het aantal boeren met 40 procent gedaald. Ik maak me grote zorgen’, zegt Johan Colpaert, de voorzitter van Fedagrim, de beroepsfederatie van stallenbouwers en land- en tuinbouwmachines. Het afgelopen jaar praatte hij met boeren, professoren, mensen uit de voedings-, milieu- en natuursector over wat de oorzaken zijn van de crisis en ging hij op zoek naar oplossingen. Die bundelde hij in tien punten die hij vandaag op een staten-generaal voorstelt en waarmee hij naar politici en de sector trekt.

Waarom zouden jullie je druk maken over de positie van de landbouwer?

‘Ik geef toe dat we ons zorgen maken uit eigenbelang, want de boeren zijn onze klanten, maar het is toch in ieders belang dat de landbouwsector in België blijft voortbestaan? Of willen we ons voor ons voedsel helemaal afhankelijk maken van import?’

Dat de kleine en de onrendabele ­bedrijven verdwijnen, is toch een normale evolutie?

‘Dat klopt, maar de laatste jaren is de schaalvergroting niet van die aard dat de daling van het aantal bedrijven wordt geneutraliseerd. Er is een grens overschreden: door de slechte economische situatie en een gebrek aan landbouwgrond is uitbreiding voor bestaande bedrijven heel moeilijk en is het voor jonge boeren nauwelijks mogelijk om een landbouwbedrijf op te starten.’

U pleit voor de oprichting van een Prijzenobservatorium. Waarom?

‘De landbouwsector is de ondoorzichtigste sector van onze economie. We hebben geen idee hoe de prijs van ons voedsel in de winkel tot stand komt. We weten niet wie de grootste winsten pakt. Als er geen transparantie is, kun je ook niet met elkaar praten en tot een eerlijker verdeling komen.’

‘We weten alleen dat de boer het grootste risico draagt en dat de prijs die hij krijgt, niet in verhouding is met dat risico. En als je met een verliezer in de keten zit, dan kan die op een dag afhaken.’

Hoe is dat dan in andere sectoren?

‘Net het omgekeerde. In andere sectoren weet men precies hoe de keten in elkaar zit. Neem nu de bouwsector: bouwbedrijven weten van elkaar wat de kosten zijn. En wie de basisgrondstof levert, heeft de grootste macht. De prijs van isolatiemateriaal is het afgelopen jaar 35 procent gestegen omdat er maar enkele grote leveranciers zijn – omdat de fabriek van een van hen is afgebrand, krijg je schaarste en dus een hoge prijs. Als er in de landbouwsector schaarste is omdat door het weer de oogst is mislukt, gaan de voedingssector en retail in het buitenland aankopen, waardoor de prijs laag blijft.’

Omdat veel landbouwers moeilijk grond vinden, pleit u voor de oprichting van een grondbank. Hoe kan dat helpen?

‘Grond kunnen kopen of huren is de grootste zorg van de Vlaamse landbouwer en als hij grond vindt, is die veel te duur. Die prijs – die je nooit kunt terugverdienen door bieten, aardappelen of graan te telen – wordt opgedreven doordat de industrie de gronden opkoopt, als investering of omdat ze erop speculeert dat ze een andere bestemming zullen krijgen. Een grondbank moet maken dat landbouwgrond naar landbouwers gaat en dat kan de prijs drukken.’

Hoe reageren de landbouworganisaties op uw voorstellen?

(stilte) ‘Ze moeten wennen aan het idee dat er nog mensen zijn die een mening hebben over landbouw. Al begrijp ik dat niet. We zullen ook andere beroepsfederaties die met voeding en landbouw te maken hebben aanspreken om mee aan de kar te trekken. Met hoe meer mensen we dat doen, hoe groter toch de kans op slagen?’

Origineel artikel: De Standaard 9 november
Redactrice Inge Ghijs

terug naar overzicht

Mis niets en volg onze nieuwste projecten!

  • Steeds de laatste updates
  • Innovaties tot cases
  • Gratis E-books