Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsverklaring

Nieuwtjes over en door Altez Group

Beleidsverklaring

05 juni 2019 - Altez Group

Deel dit artikel

Altez Construction Group bouwt voor ondernemers van de toekomst en dit met een duidelijke missie, visie, normen en waarden. Hierbij erkennen wij dat het creëren, monitoren en continu verbeteren van een gezonde en veilige werkomgeving van essentieel belang is voor het succes en de groei van het bedrijf op lange termijn. In het kader van duurzaam ondernemerschap verbinden wij ons ertoe om ongevallen met persoonlijk letsel, materiaal- en/of milieuschade, voortvloeiend uit onze activiteiten, te voorkomen. Dit voor onze eigen werknemers en voor derden.

Binnen de Altez Construction Group onderscheiden we een aantal divisies:

  • Altez Agrarische Bouw
  • Altez Industrie Bouw
  • Altez Hippische Bouw
  • Meco Metal
  • LG-BEton
  • MMT

We dragen zorg voor onze omgeving en hechten belang aan milieu en klimaat. De vermindering van afval, energieverbruik, geluidshinder, bodem-, water-, en luchtvervuiling vormen een dagdagelijks engagement.
De orde, netheid en duidelijke structuur zijn op vlak van milieu en veiligheid zeer belangrijke fundamenten. Wij zijn ervan overtuigd dat deze basis de eerste stap is naar een veilige en gezonde werkomgeving. Dit speelt ook een belangrijke rol in onze efficiëntie en rendabiliteit.

Altez NV erkent dat het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving essentieel is om collega’s en anderen te beschermen tijdens hun werkzaamheden. Wij nemen dan ook steeds adequate maatregelen om onze werknemers collectief te beschermen en indien nodig de risico’s te beperken door individuele bescherming toe te passen.

We voorzien iedere werknemer van duidelijke instructies, informatie en adequate training om te waarborgen dat zij competent zijn voor hun functie. Voor het handhaven van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voorzien wij in het onderhoud van apparatuur, materialen en machines, de veilige opslag en het veilig gebruik van producten. Op deze manier waarborgen wij een correct gebruik van de arbeidsmiddelen, hijs- en hefmiddelen.

We hechten groot belang aan het verantwoordelijkheidsbesef van iedere werknemer en stimuleren tot leiderschap. De leden van de hiërarchische lijn zijn de facto bevoegd voor veiligheid en gezondheid. Iedere werknemer staat met dezelfde ingesteldheid en attitude in om zijn eigen veiligheid, gezondheid en welzijn, alsook die van anderen, te waarborgen:
Stop Is er nog een risico?
Denk Wat veroorzaakt het risico?
Handel Hoe beperk ik het risico?

Beleid
CONTACTEER ONS
Een vraag? Aarzel niet om contact op te nemen met ons
Zoekt u een professionele partner in agrarische bouw? Neem dan vrijblijvend contact op met Altez Agro, wij helpen graag met elk type loods- en stallenbouw.
Contacteer ons