Overslaan en naar de inhoud gaan

Familie Snoek - Van Der Eijk

Project:

Bewaarplaats met twee kistencellen voorzien van een droogwand, machineberging en een werkplaats.

 

Afmetingen:

76x25m + luifel 5m

 

Uitdaging:

In een vroeg stadium was de eerste vraag om extra opslag te creëren voor aardappelen en uien in kisten. Hieruit volgde dat er in de toekomst ook een behoefte zou zijn aan extra machineberging en een werkplaats voor onderhoud van de machines. Het was hier zeer belangrijk om de juiste positie op het erf te bepalen. Daarbij speelde ook dat er op het erf een kleine machineberging stond, die gebruikt werd als werkplaats, waarop nog asbest golfplaten aanwezig waren die vervangen zouden moeten worden.

 

Oplossing:

Door een eerste globaal ontwerp te maken, in 2D en 3D, met de bestaande gebouwen erbij, onderbouwd met een kostenraming om de investeringskosten in beeld te brengen. De opdrachtgevers hebben ongeveer een jaar de tijd genomen om dit ontwerp goed op zich in te laten werken in samenhang met de toekomstverwachtingen van het bedrijf omtrent opslagcapaciteit, extra machineberging, werkplaats voor onderhoud van de machines en logistieke bewegingen op het erf. En een oplossing voor renovatie/ afbraak van de oude machineberging.   

 

Resultaat:

Dit alles resulteerde in een nieuw ontwerp, op een andere positie op het erf dat beter aansloot bij de bestaande bewaarplaats en ook meer werkruimte creëerde op het erf. Waarbij werd besloten om de kleine oude machineberging af te breken. Na enige verfijning is dit nieuwe ontwerp ook getoetst, middels een vooroverleg bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente en het budget van de opdrachtgever zijn de gedetailleerde bestektekeningen verder uitgewerkt en is de definitieve omgevingsvergunning aangevraagd.

Dit project is inmiddels volledig gerealiseerd.

 

Extra informatie:

Wij hebben twee keer samengewerkt met deze opdrachtgever. Het eerste project, een bewaarplaats van ca. 30x48m, vond plaats in 2012.

CONTACTEER ONS
Een vraag? Aarzel niet om contact op te nemen met ons
Zoekt u een professionele partner in agrarische bouw? Neem dan vrijblijvend contact op met Altez Agro, wij helpen graag met elk type loods- en stallenbouw.
Contacteer ons