Een nieuw hippisch gebouw op uw maat? Met Altez Equestrian kiest u voor een zorgeloos bouwtraject →

Beleid inzake het vermijden van (inter)nationale belangrijke sites

Altez Equestrian erkent haar verantwoordelijkheid als een belangrijke speler in de bouwsector en haar impact op het milieu en de samenleving. Als onderdeel van onze inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we het volgende beleid aan om belangrijke sites en locaties waar mogelijk conflicten over landgebruik voorkomen, te vermijden.

Vermijding van belangrijke sites:

Altez Equestrian verplicht zich ertoe nationale en internationale belangrijke sites te vermijden. Deze sites omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ecologisch waardevolle gebieden, beschermde natuurgebieden, historische en cultureel belangrijke locaties, en gebieden met een hoge biodiversiteit.

Verbod op activiteiten in conflicterende landgebruiksgebieden:

Altez Equestrian zal geen activiteiten uitvoeren op locaties waar landgebruiksconflicten mogelijk voorkomen. Dit omvat gebieden waar sprake is van territoriale geschillen, inbreuk op inheemse rechten, onrechtmatige landonteigening of waar de activiteiten een bedreiging vormen voor lokale gemeenschappen of hun natuurlijke hulpbronnen.